Afgørelse

Nummer
MTF-18/10194

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Alipay (Hong Kong) Holding Limiteds erhvervelse af fælleskontrol med Telenor Microfinance Bank Limited

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 1. maj 2018 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Alipay (Hong Kong) Holding Limited (”Alipay”) og Telenor Microfinance Bank Limited (”TMB”).

Fusionen finder sted ved at Alipay i to trancher erhverver i alt 45 pct. af aktiekapitalen i TMB. Efter gennemførelsen af første Tranche vil Alipay eje 33,68 pct. af aktierne i TMB, og efter gennemførelsen af anden Tranche vil Alipay eje 45 pct. Fusionen indebærer, at Alipay erhverver fælleskontrol med TMB.