Afgørelse

Nummer
MTF-18/10697

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af ATP, USS og GT Funds erhvervelse af fælleskontrol over Redexis Gas S.A. og Redexis Gas Finance B.V.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 14. maj 2018 en forenklet anmeldelse af en fusion hvorved Arbejdernes Tillægspension (”ATP”), Universities Superannuation Scheme Limited (”USS”) og Guoxin Guotong Fund LLP (”GT Fund”) erhverver fælleskontrol over Redexis Gas S.A. og Redexis Gas Finance B.V. (”Redexis”)

Fusionen indebærer, at ATP, USS og GT Fund erhverver fælleskontrol over Redexis, således at parterne efter den overordnede transaktion hver især vil eje 33,3 pct. af aktierne i Redexis.