Afgørelse

Nummer
MTF-19/16072

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Sampension Livsforsikring A/S og MP Pensions erhvervelse af fælleskontrol over Bellakvarter A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 20. december 2019 en forenklet anmeldelse af Sampension Livsforsikring A/S (”Sampension”) og MP Pensions erhvervelse af fælleskontrol over Bellakvarter A/S (”Bellakvarter”).

Transaktionen vil foregå gennem et partnerselskab, 2019.12.17 Holding P/S (”Partnerselskabet”), og dettes 100 pct. ejede datterselskab, 2019.12.17 Bidco (”Bidco”), Bidco erhverver 91,02 pct. af aktiekapitalen i Bellakvarter fra selskabets nuværende ejere. Den resterende del af aktiekapitalen ejes af tidligere minoritetsaktionærer i Bellakvarter.