Afgørelse

Nummer
MTF-20/07724

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af etablering af et selvstændigt fungerende joint venture, Norlys Energy Trading A/S, mellem Norlys Holding A/S og Eurowind Energy A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 7. juli 2020 en forenklet anmeldelse af et joint venture mellem Norlys Holding A/S (”Norlys Holding”) og Eurowind Energy A/S (”Eurowind Energy”).

Ved transaktionen etableres Norlys Energy Trading A/S (”Norlys Energy Trading”) som et selvstændigt fungerende joint venture mellem Norlys Holding og Eurowind Energy. Norlys Holding og Eurowind Energy vil have fælles kontrol over joint venturet.