Afgørelse

Nummer
MTF-20/10972

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Sparekassen Vendsyssels erhvervelse af enekontrol over Salling Bank A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 22. oktober 2020 en forenklet anmeldelse af Sparekassen Vendsyssels erhvervelse af enekontrol over Salling Bank A/S.

Fusionen finder sted ved, at Salling Bank A/S overdrager samtlige aktiviteter, aktiver og passiver til Sparekassen Vendsyssel. Salling Bank A/S ophører som selvstændig juridisk enhed og afnoteres på Nasdaq Copenhagen.