Afgørelse

Nummer
MTF-20/10689

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af oprettelsen af OKFPFA P/S som selvstændigt fungerende joint venture

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 28. oktober 2020 en forenklet anmeldelse af oprettelsen af et joint venture mellem PFA DK Boliger Lav A/S og OK-Fonden.

Ved transaktionen etableres OKFPFA P/S som et selvstændigt fungerende joint venture mellem PFA DK Boliger Lav A/S og OK-Fonden. PFA DK Boliger Lav A/S og OK-Fonden vil hver opnå fælleskontrol over joint venturet, således at både PFA DK Boliger Lav A/S og OK-Fonden selvstændigt kan afvise initiering af nye projekter i joint venturet.