Afgørelse

Nummer
MTF-23/00435

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol
  • Styrelsesafgoerelser

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af WSH Denmark ApS’ erhvervelse af enekontrol over LM Group ApS

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 7. februar 2023 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem WSH Denmark ApS og LM Group ApS.

Transaktionen medfører, at WSH Denmark ApS erhverver 100 pct. af aktiekapitalen i LM Group ApS, herunder Meyers Group ApS og dets datterselskaber. WSH Denmark ApS erhverver dermed enekontrol over LM Group ApS.