Afgørelse

Nummer
MTF-23/00653

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af JKS A/S’ erhvervelse af enekontrol over AktivPersonale A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 10. marts 2023 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem JKS A/S (”JKS”) og AktivPersonale A/S (”AktivPersonale”).

Transaktionen medfører, at JKS overtager 100 pct. af aktiekapitalen i AktivPersonale. JKS erhverver dermed enekontrol over AktivPersonale.