Afgørelse

Nummer
MTF-23/03363

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af MS2 Invest ApS' erhvervelse af enekontrol over DC-Supply A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 1. maj 2023 en forenklet anmeldelse af MS2 Invest ApS' erhvervelse af enekontrol over DC-Supply A/S.

MS2 Invest ApS gennem DCS Invest A/S, der er 100 pct. ejet og enekontrolleret af MS2 Invest ApS, erhverver 100 pct. af aktierne i DC-Supply A/S og dermed efter transaktionens gennemførelse vil opnå enekontrol med DC-Supply A/S.