Afgørelse

Nummer
MTF-23/03518

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Polaris Private Equity V K/S’ erhvervelse af Sealing System A/S og Lead Robotics Scandinavia A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 3. maj 2023 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Polaris Private Equity V K/S (”Polaris”), Sealing System A/S (”Sealing System”) og Lead Robotics Scandinavia A/S (”Lead Robotics”).

Transaktionen medfører, at Polaris erhverver 100 pct. af aktiekapitalen i hhv. Sealing System og Lead Robotics gennem BidCo B af 17. januar 2023. Efter transaktionen reinvesterer sælgerne, hvorefter Polaris fortsat vil have en kontrollerende andel af aktiekapitalen i Sealing System og Lead Robotics. Polaris vil dermed erhverve enekontrol over Sealing System og Lead Robotics.