Afgørelse

Nummer
21/04874

Emner

  • § 16 a - tilsagnsafgørelser
  • § 11 / art. 102 - misbrug af dominerende stilling

Coloplast afgiver midlertidigt tilsagn i sag om mulig margin squeeze

Coloplast Danmark A/S forpligter sig til midlertidigt at ændre sin prisadfærd, når der sælges stomihjælpemidler til kommunerne. Det sker, efter konkurrencemyndighederne har udtrykt betænkeligheder om misbrug af dominerende stilling. Sagen kan få betydning for flere nært forestående udbud af kommunale kontrakter.

Konkurrencerådet har gjort Coloplast Danmarks midlertidige tilsagn bindende. Tilsagnet forpligter Coloplast til at ændre prisadfærd i forbindelse med salg af stomihjælpemidler.

Tilsagnet omfatter prisfastsættelsen fra dags dato indtil udgangen af juni 2024. Det imødekommer midlertidigt konkurrencemyndighedernes betænkeligheder om, at Coloplast Danmark misbruger sin dominerende stilling på markedet for salg af Coloplast-stomihjælpemidler og tilhørende serviceydelser til kommuner i Danmark.

Uden tilsagnet havde Konkurrencerådet fundet grundlag for at give Coloplast Danmark et foreløbigt påbud om at ændre prisadfærd, fordi der var risiko for alvorlig skade på konkurrencen. Den hastende karakter skyldes, at en betydelig del af markedet inden for kort tid står til at blive genudbudt og fastlåst i længere kontraktperioder - typisk fire år. Konkurrencerådet har ikke tidligere udstedt midlertidige påbud.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fortsætter sagsbehandlingen med henblik på at træffe en endelig afgørelse.

Coloplast Danmark beskæftiger sig med salg og markedsføring af sygeplejeartikler i Danmark og Island inden for blandt andet stomi. Siden 2019 har Coloplast Danmark – ud over at være producent – også været aktiv i grossistleddet inden for salg af stomihjælpemidler. Det er sket gennem konsortieaftaler med virksomheden Abena, der også er grossist for andre produkter.

Sagen er opstået på baggrund af klager over Coloplast Danmarks adfærd, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget fra forskellige markedsaktører.