Afgørelse

Nummer
22/08235

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Semler Mobility Retail A/S’ erhvervelse af enekontrol over Car Holding A/S

Konkurrencerådet har godkendt, at Semler Mobility Retail A/S’ overtager Car Holding A/S.

Konkurrencerådet har godkendt, at Semler Mobility Retail A/S, der er en del af den danske bilkoncern Semler Gruppen, overtager Car Holding A/S, herunder selskaberne Autohuset Glostrup A/S, Autohuset Glostrup-Valby A/S, Autohuset Frederikssund A/S, Autohuset Ringsted A/S og Kronborg Auto A/S.

Begge selskaber sælger gennem deres forhandlere personbiler og lette erhvervskøretøjer. Desuden driver de værksteder autoriseret af bilmærkerne Volkswagen, Audi, Škoda og Seat.

Det har været nødvendigt at undersøge fusionens betydning for markederne nærmere, herunder om den kunne hæmme konkurrencen i et nærområde, særligt omkring Helsingør.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens markedsundersøgelse har dog vist, at fusionen ikke vil hæmme konkurrencen betydeligt. Det skyldes blandt andet:

  • at kunderne har mulighed for at vælge flere andre autoriserede værksteder inden for de relevante bilmærker såvel som en lang række uafhængige værksteder.
  • at kunderne er villige til at køre længere efter et værksted, hvis priserne stiger.
  • at andre autoriserede værksteder kan udføre de samme reparations- og vedligeholdelsesydelser. Det samme gælder stort set for de uafhængige værksteder, som har erfaring med de fleste ydelser.
  • at store erhvervskunder med rammeaftaler også efter fusionen har flere alternativer, og at rammeaftalerne typisk ikke er mærkespecifikke.