Afgørelse

Nummer
22/08235

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Semler Mobility Retail A/S’ erhvervelse af enekontrol over Car Holding A/S

Konkurrencerådet har godkendt, at Semler Mobility Retail A/S’ overtager Car Holding A/S.