Afgørelse

Nummer
23/08038

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Dagrofas overtagelse af syv detailbutikker fra Rema 1000

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 13. december 2023 en almindelig anmeldelse af Dagrofa ApS' (herefter ”Dagrofa”) erhvervelse af fem butiksejendomme og overdragelse af to lejemål fra REMA 1000 Danmark ApS (herefter ”REMA 1000”).