Afgørelse

Nummer
23/08676

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af etableringen af et joint venture, DLBR P/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 19. januar 2024 en forenklet anmeldelse af et joint venture, DLBR P/S, mellem 15 rådgivningsvirksomheder tilknyttet Dansk Landbrugsrådgivning (”DLBR”) og Patriotisk Selskab f.m.b.a. (samlet ”parterne”, mens alle virksomhederne tilknyttet DLBR omtales ”DLBR-virksomhederne” og Patriotisk Selskab f.m.b.a. er ”Patriotisk Selskab”).