Afgørelse

Nummer
23/10441

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af NTG Nordic Transport Group A/S’ erhvervelse af 75 pct. af aktierne i RTC Transport A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 6. februar 2024 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem NTG Nordic Transport Group A/S (”NTG”) og RTC Transport A/S (”RTC”).

Ved transaktionen erhverver NTG 75 pct. af aktierne i RTC, og NTG opnår dermed enekontrol over RTC.