Afgørelse

Nummer
MTF-24/01229

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Mentha Fund VII Denmark HoldCo K/S erhvervelse af Holmris B8 A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 6. februar 2024 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Mentha Fund VII Denmark HoldCo K/S (herefter ”Mentha Fund VII”) og Holmris B8 A/S (herefter ”Holmris B8”).

Ved transaktionen erhverver Mentha Fund VII aktiemajoriteten i Holmris B8, hvorved Mentha Fund VII erhverver enekontrol over Holmris B8.