Afgørelse

Nummer
24/03951

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Capidea Kapital IV K/S' (gennem CapHold RPG ApS) erhvervelse af enekontrol over Avenida Consult ApS

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. maj 2024 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Capidea Kapital IV K/S (”Capidea”) (gennem CapHold RPG ApS) og Avenida Consult ApS (”Avenida”).

Ved transaktionen køber Capidea gennem selskabet CapHold RPG ApS 100 pct. af kapitalandelene i Avenida og opnår således enekontrol over Avenida.