Afgørelse

Nummer
MTF-24/03125

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af SLB’s erhvervelse af enekontrol over Aker Carbon Capture Holding AS

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 2. april 2024 en forenklet anmeldelse af fusion mellem Cyprus HoldCo AS (”Cyprus”) og Aker Carbon Capture Holding AS (”ACCH”).

Transaktionen indebærer, at Cyprus erhverver 80 pct. af aktiverne i ACCH. Cyprus erhverver dermed enekontrol over ACCH.