Afgørelse

Nummer
MTF-24/07622

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Kirk Kapital Strategic Investments A/S’ erhvervelse af enekontrol over DOT A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 19. juni 2024 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Kirk Kapital Strategic Investments A/S (”Kirk”) og DOT A/S (”DOT”).

Fusionen gennemføres som en aktieoverdragelse. Ved fusionen erhverver Kirk 100 pct. af aktierne i DOT og erhverver dermed enekontrol over DOT.