Afgørelse

Nummer
24/08118

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Surf Bidco AS’ erhvervelse af enekontrol over Serwent Holding AS

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 2. juli 2024 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Surf Bidco AS (herefter ”Surf Bidco”) og Serwent Holding AS (herefter ”Serwent”).

Ved transaktionen erhverver Norvestor gennem Surf Bidco 100% af ejerandelene i Serwent. Transaktionen er herved erhvervelsen af enekontrol over Serwent.