Afgørelse

Nummer
KL-8-2017

Emner

  • § 6 / art. 101 - konkurrencebegraensende aftaler

Kendelse af 12. juni 2018 - Mediacenter Danmark A/S mod Konkurrencerådet

Det var i strid med konkurrenceloven, da Mediacenter Danmark og MPE Distribution aftalte, at MPE Distribution ikke måtte tage kontakt til Mediacenter Danmarks kunder. Det har Konkurrenceankenævnet stadfæstet. Konkurrencerådet anmelder nu sagen til politiet.

Vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Bitten Thorgaard Sørensen, siger:

Ankenævnet har slået fast, at de to mediebureauer har delt kunder imellem sig i strid med konkurrenceloven. Som konsekvens af den ulovlige aftale har kunderne fået færre tilbud at vælge imellem. Det kan have betydet højere priser og dårligere service.

Hvis to virksomheder er konkurrenter, så er det altså det klare udgangspunkt, at de ikke må dele kunder imellem sig, uanset om de selv tror, at deres samarbejdsaftale er lovlig

Konkurrenceankenævnet skriver i sin kendelse:

Det fremgår direkte af sms-korrespondancen, at begge selskaber afsatte distributionsydelserne til samme kundegruppe og således fungerede i samme omsætningsled.

[…] tiltræder Konkurrenceankenævnet, at der var tale om en horisontal aftale, der af de af Konkurrencerådet anførte grunde må anses for at have haft til formål at begrænse konkurrencen.

Mediacenter Danmark, som er ejet af JP/Politikens Hus, har haft en aftale med MPE Distribution, om at MPE Distribution ikke måtte tage kontakt til Mediacenter Danmarks kunder. De to bureauer samarbejdede om indkøb og videresalg af distribution af adresseløse forsendelser. I august 2017 afgjorde Konkurrencerådet, at deres aftale var i strid med konkurrencelovens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler.

Efterfølgende påklagede Mediacenter Danmark afgørelsen til Konkurrenceankenævnet, som nu har stadfæstet Konkurrencerådets afgørelse. Konkurrencerådet har besluttet at sende sagen videre til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet til strafferetlig vurdering.

Begge mediebureauer tilbød at formidle distribution af adresseløse forsendelser, såsom tilbuds- og gratisaviser. Det foregik ved, at mediebureauerne indkøbte distribution af adresseløse forsendelser hos Post Nord, hvorefter de solgte distributionsydelsen videre til kunderne, for eksempel detailbutikker.

JP/Politikens Hus meddelte i februar 2018, at Mediacenter Danmark ville blive lukket.

Ankehistorik