Analyse

Konsortier og udbud - Kortlægning af ordregiveres valg af egnetheds- og udvælgelseskriterier

Denne analyse indeholder en kortlægning af ordregiveres brug af egnetheds- og udvælgelseskriterier i begrænsede udbud. Formålet er at undersøge i hvilket omfang ordregivere lægger vægt på omsætningsvolumen som udvælgelseskriterium i denne type udbud.