Analyse

Forbrugerforholdsindeks for 42 danske markeder

Danskerne har placeret Danmark i midterfeltet, hvad angår deres oplevelse af forbrugerforholdene. Blandt ti sammenlignelige lande får det danske forbrugerforholdsindeks en femteplads. Ses der på de enkelte markeder scorer Danmark dog lavere end gennemsnittet på 36 ud af 42 markeder.

Vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Mette Rose Skaksen, siger:

Det er i høj grad de samme markeder, som volder forbrugerne problemer år efter år. Forbrugerne oplever, at varer og services ikke altid lever op til forventningerne, de har svært ved at gennemskue, hvad de kan få for deres penge, og de har ikke fuld tillid til markederne.

Det er klart, at det kan være svært at sammenligne komplicerede produkter, men det kommer da bag på os, at danskerne oplever, at gennemsigtigheden på så godt som alle markeder, er ringere, end den opleves i udlandet.

Med viden om forbrugernes adfærd kan vi skabe bedre rammer for, at forbrugerne vælger det, som er bedst for dem selv. For eksempel kan vi understøtte, at de får adgang til god og præcis information i det øjeblik, de skal tage stilling til et svært køb.

Forbrugernes oplevelse af markederne placerer Danmark på en femteplads blandt i alt ti europæiske lande. Det viser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens analyse ”Forbrugerforholdsindekset for 42 danske markeder, 2017.” Analysen tager ikke højde for, om de kulturelle forskelle landene imellem får forbrugerne til at vurdere markederne forskelligt.

Sammenlignet med den tilsvarende analyse fra 2014, så har de danske forbrugeres samlede oplevelse af markederne ikke rykket sig væsentligt.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen præsenterer hvert andet år forbrugerforholdsindekset for Danmark og en række sammenlignelige lande. Indekset afspejler blandt andet forbrugernes vurdering af:

 • Markedets gennemsigtighed
 • Tilliden til markedet
 • Markedets opfyldelse af forbrugernes forventninger

I analysen beskrives et eksperiment fra Europakommissionen, som bygger på viden om forbrugernes adfærd. Det viser, at det er muligt at hjælpe forbrugerne til at vælge den bedste pris ved at ændre den måde, som udbydernes tilbud bliver præsenteret på. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har tilsvarende gode erfaringer med brug af forskning i forbrugernes adfærd blandt andet i forbindelse med unges valg af tandlæge i Roskilde og den kommende analyse af konkurrencen på realkreditmarkedet.

Ifølge analysen af forbrugerforholdsindekset oplever de danske forbrugere følgende markeder som henholdsvis sværest og nemmest at handle på:

Danskernes top-5 over markeder, de finder sværest:

 • Markedet for investeringer
 • Mobiltelefoni
 • Fastnettelefoni
 • Brugte biler
 • TV-abonnementer

Danskernes top-5 over markeder, de finder nemmest:

 • Benzin og diesel
 • Store husholdningsapparater
 • Fitness og idrætsklubber
 • Hoteller
 • Kultur og underholdning

For yderligere information kontakt kommunikationschef Hanne Arentoft på tlf. 41 71 50 98.

Læs hele undersøgelsen her

Hør podcast om forbrugerpolitik før, nu og i fremtiden med fhv. vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Niels C. Beier

Se billede af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vicedirektør, Mette Rose Skaksen, i trykkvalitet