Analyse

Kortlægning af kommunernes arbejde med udbud

Analysen belyser kommunernes arbejdsmetoder ved konkurrenceudsættelse, herunder arbejdet med udbudspolitikker, udbudsplaner, nye udbudsområder, indkøbs- og udbudsafdelingernes indretning, samt hvordan samarbejde foregår på tværs af kommunerne.

Grundlaget for analysen er dels interview med repræsentanter fra indkøbs- og udbudsafdelingerne i ni kommuner, dels en spørgeskemaundersøgelse som er sendt ud til samtlige kommuner.

Med afsæt i analysens samlede resultater er der identificeret fire overordnede temaer, der har betydning for kommunernes arbejde med konkurrenceudsættelse:

  • Kommunernes arbejde med udbudsplaner, udbudspolitikker og nye udbudsområder.
  • Forhold, som får kommunerne til at prioritere eller nedprioritere udbud.
  • Indretningen af kommunernes indkøbs- og udbudsafdelinger.
  • Brugen af indkøbsfællesskaber og samarbejder på tværs af kommunerne.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har desuden udgivet en artikel om analysens resultater, der kan læses i publikationsserien "Velfungerende markeder".

Læs artiklen "Kommunernes arbejde med konkurrenceudsættelse"