Analyse

Kortlægning af kommunernes arbejde med udbud

Analysen belyser kommunernes arbejdsmetoder ved konkurrenceudsættelse, herunder arbejdet med udbudspolitikker, udbudsplaner, nye udbudsområder, indkøbs- og udbudsafdelingernes indretning, samt hvordan samarbejde foregår på tværs af kommunerne.