Analyse

Evaluering af følg eller forklar-princippet om sociale klausuler for statslige ordregivere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har evalueret statslige ordregiveres anvendelse af udbudslovens ”følg- eller forklar”-princippet om sociale klausuler.