Analyse

Aktive forbrugere - Prisbevidsthed blandt unge i deres valg af tandlæge

Flere 18-årige, der skal vælge voksentandlæge, sparer ganske store beløb, hvis de på valgtidspunktet får oplysninger om pris og beliggenhed. Målrettet information virker. Det viser en undersøgelse, som erhvervsminister Brian Mikkelsen har offentliggjort i dag.

I undersøgelsen er der arbejdet med nudging af de unge og trukket på viden fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens adfærdsspecialister.  

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har længe arbejdet med at forstå forbrugernes adfærd og bruge den viden til at styrke forbrugernes muligheder for at træffe oplyste valg til gavn for dem selv. Samtidig vil det skabe mere velfungerende markeder i Danmark.

Undersøgelsen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Roskilde Kommune. Der har deltaget unge fra syv skoler i Roskilde.

For yderligere information, kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft på telefon 41 71 50 98.