Analyse

Danske klagesager om udbud

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i denne analyse kortlagt alle offentliggjorte delkendelser, materielle kendelser og erstatningskendelser fra Klagenævnet fra Udbud i perioden 1. juni 2013 til 30. juni 2016.