Analyse

Vandsektorens effektiviseringspotentiale, 2020-2030

Potentialet for at effektivisere den danske vandsektor er betydeligt, og indfrielsen af det kan styrke grøn omstilling. Det viser analysen ”Vandsektorens effektiviseringspotentiale, 2020-2030 ”, som klima- energi- og forsyningsministeren i januar bad Forsyningssekretariatet udarbejde.

Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jakob Hald:

De danske vandselskaber er naturlige monopoler. Det manglende konkurrencepres fjerner en vigtig tilskyndelse til effektiv drift og god service. Analysen viser, at effektiviseringspotentialet er betydeligt, men også at det ikke er urealistisk at indfri potentialet frem mod 2030. Det vil gavne alle, der bruger vand, forbrugere såvel som virksomheder.
Vandsektoren står som det meste af det øvrige danske erhvervsliv over for en grøn omstilling. Effektiv drift bidrager til at målene kan nås, uden unødige stigninger i vandpriserne.

Den danske vandsektor kan hente effektiviseringsgevinster for omkring 3,9 milliarder kroner frem mod 2030. Beløbet er et usikkert men konservativt skøn. Det fremgår af en analyse af effektiviseringspotentialet i vandsektoren, som klima- energi og forsyningsministeren i januar bad Forsyningssekretariatet udarbejde.

Effektiviseringsgevinsterne kan for eksempel hentes ved investeringer i ny teknologi, som ud over en mere effektiv drift også understøtter grøn omstilling og højere forsyningssikkerhed.

Analysen peger på fem primære kilder til en mere effektiv vandsektor i Danmark. Det drejer sig om:

  • Øget konsolidering
  • Lavere lønpræmier
  • Øget brug af bedre, eksisterende teknologier
  • De mindst effektive vandselskaber skal indhente efterslæb i forhold til de mest effektive vandselskaber
  • Højere produktivitet som følge af, at vandsektoren skal følge den forventede produktivitetsudvikling i en sammenlignelig del af den konkurrenceudsatte danske økonomi frem til 2030.

Vandselskabernes kunder – der både er forbrugere og virksomheder – risikerer at betale for meget for vand, hvis selskaberne ikke er så effektive som muligt. Det er en særlig udfordring, fordi drikke- og spildevandsselskaberne er naturlige monopoler, der ikke kan miste deres kunder til konkurrenter med bedre kvalitet og pris.

En betydelig del af potentialet forventes realiseret som følge af de krav, der allerede stilles til vandselskaberne efter vandsektorloven. Analysen indeholder anbefalinger til, hvordan fremtidig regulering kan bidrage til at indhente den sidste del af potentialet.

De bagvedliggende beregninger fremgår desuden i materialet neden for.