Analyse

Generelt effektiviseringskrav i reguleringen af monopoler i vandsektoren

Det generelle effektiviseringskrav, som vandselskaber får hvert år, kan med fordel fastsættes, så det i højere grad afspejler udviklingen i produktiviteten i en konkurrencesituation. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anbefaler at reglerne ændres på baggrund af ny analyse.