Analyse

Beretning 2023: Vejledende pålidelighedsvurderinger i udbud

Denne beretning fra Enhed for pålidelighedsvurdering indeholder nøgletal for enhedens arbejde og relevant viden om nogle af de sagstyper, som enheden har behandlet i årets løb. Formålet med beretningen er at understøtte læring om dokumentation af pålidelighed hos ordregivere og virksomheder.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i 2023 afgivet 18 vejledende udtalelser om dokumentation af pålidelighed i udbud. Erfaringerne fra de behandlede sager er samlet i denne beretning.

I beretningen kan du bl.a. få indblik i centrale problemstillinger fra udvalgte sager. Ved gennemgangen nævnes ordregivere eller virksomheder ikke ved navn, og detaljerede oplysninger om virksomhedernes forretningsgange er ligeledes udeladt.