Afgørelser på betalingsmarkedet

Domme på betalingsområdet

Sager på betalingsområdet føres i første instans ved Sø- og Handelsretten og kan herefter ankes til højere instans.