Afgørelser på betalingsmarkedet

Indskærpelser på betalingsområdet

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan indskærpe reglerne over for virksomheder og organisationer. En indskærpelse er ikke en afgørelse. Den kan derfor heller ikke efterprøves ved Konkurrenceankenævnet.