Afgørelser på betalingsmarkedet

Råds- og styrelsesafgørelser på betalingsområdet

På betalingsområdet træffer Konkurrencerådet afgørelse om større og principielle sager, mens Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen træffer afgørelser i de mindre og ukomplicerede sager. Det er Konkurrencerådet, der har det overordnede ansvar for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens tilsyn efter betalingsloven.