Betalingsmarkedet

Regler

Reglerne i betalingsloven skal blandt andet sikre, at det ikke urimeligt dyrt at betale, og at vilkårene på betalingsmarkedet er gennemsigtige for både forbrugere og virksomheder. Vi fører tilsyn med en række bestemmelser inden for betalingsområdet, for eksempel reglerne for kortgebyrer, for virksomheders opkrævning af urimelige priser og avancer samt reglerne om betalingsinstitutters adgang til en betalingskonto. Konkurrencerådet har det overordnede ansvar for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens tilsyn efter betalingsloven.