Forbrugerlove

Forbrugerjura

Forbrugerjura (tidligere Juridisk Årbog) er en oversigt og statistik over det juridiske arbejde, som Forbrugerombudsmanden og Forbrugerklagenævnet tidligere har udgivet løbende. Sidste udgave af Forbrugerjura udkom i 2008.