Forbrugerlove

Forbrugerjura

Forbrugerjura (tidligere Juridisk Årbog) er en oversigt og statistik over det juridiske arbejde, som Forbrugerombudsmanden og Forbrugerklagenævnet tidligere har udgivet løbende. Sidste udgave af Forbrugerjura udkom i 2008.

 

I Forbrugerjura findes beskrivelser af de lovændringer, som er blevet indført på forbrugerområdet i årets løb. Man kan læse om de principielle afgørelser fra Forbrugerklagenævnet og Forbrugerombudsmanden.

Forbrugerjura indeholder en statistik for alle de sager, som Forbrugerombudsmanden og Forbrugerklagenævnet har behandlet.

Forbrugerjura er bl.a. lavet som en vejledning til jurister, hvis arbejde ligger inden for forbrugerområdet, og som derfor skal holde sig ajour med de principielle sagsafgørelser og den generelle juridiske udvikling. Den sidste årgang af Forbrugerjura er 2008.

Få Forbrugerjura tilsendt

Alle årgange af Forbrugerjura er arkiveret. Du kan få en kopi tilsendt pr. mail, hvis du skriver til os, hvilken årgang du ønsker (1991-2008).

Få Forbrugerjura tilsendt pr. mail