Forbrugerpolitik

Adfærdsprincipper

I Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen arbejder vi med adfærd i forbrugerrettet lovgivning. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har foretaget en omfattende gennemgang af den forbrugerrettede lovgivning ud fra et adfærdsperspektiv.