Om konkurrencesager

Ankestatistik

Her finder du statistik over udfaldet af kendelser og domme i de ankesager, som vedrører det uafhængige Konkurrenceråds afgørelser.