Om konkurrencesager

Sådan arbejder vi med konkurrencesager

Konkurrencerådet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udgør en uafhængig myndighed, der blandt andet har til opgave at håndhæve konkurrenceloven. Vores afgørelser kan have meget stor betydning for de berørte markeder, men også for forbrugerne og samfundet i sin helhed. Derfor arbejder vi hele tiden med at styrke grundlaget, som afgørelserne træffes på.

Rigsrevision

Kontrol med konkurrencemyndighedernes administration

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens forvaltning af midler og vores administration i øvrigt kontrolleres løbende af Rigsrevisionen.

 

Rigsrevisionen er en uafhængig institution under Folketinget og er en del af den parlamentariske kontrol i Danmark.