Publikationsartikel

Standarders økonomiske virkning på konkurrencen

Standarder kan fremme udvikling af nye og bedre produkter, men kan også medføre konkurrencebegrænsende virkninger bl.a. i form af mindre priskonkurrence.

Udgivet den 15. september 2021

Dette er en indlæst version af artiklen "Standarders økonomiske virkning på konkurrencen"