Podcast

TECH og KFST - derfor!

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er et naturligt omdrejningspunkt og ligger inde med en stor viden om den digitale økonomi. Den påvirker både konkurrence- og forbrugerområdet - hør mere om, hvordan, her