Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Norlivs erhvervelse af kontrol over Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget en forenklet anmeldelse af Norlivs (Foreningen for kunder i Nordea Liv & Pension) erhvervelse af kontrol over Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S. Norliv erhverver 45 pct. af aktierne og stemmerne i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S, fra Nordea Life Holding AB. Norliv besidder før fusionen 25 pct. af aktierne og stemmerne i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S, og opnår således som følge af transaktionen 70 pct. af aktierne og stemmerne. Dette medfører enekontrol over Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S. Efter fusionen vil Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S, således være kontrolleret af sine kunder gennem foreningen Norliv.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Norliv er en forening, hvis medlemmer består af kunderne i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S. Foreningens formål er at foretage investeringer, herunder transaktioner for egen regning i fx værdipapirer, som led i almindelig formuepleje samt yde støtte til almennyttige aktiviteter og virksomheder til gavn for danske livsforsikrings- og pensionsforsikringstagere.

Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S, er et livs- og pensionsforsikringsselskab med ca. 330.000 kunder. Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S, opererer på det danske marked, og selskabets produktudbud omfatter alle former for livsforsikring og pensionsopsparing – tegnet privat eller som firmapensionsordning. Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S, tegner derudover forsikringer i forhold til sygdom, invaliditet, alderdom og død. Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S, leverer endvidere rådgivnings- og serviceydelser i forbindelse med formidling og tegning af Health Care produkter. Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S, tilbyder desuden sundhedsforsikringer i samarbejde med bl.a. Tryg.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 2. februar 2018, kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion: Norlivs erhvervelse af kontrol med Nordea Liv & Pension A/S.

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Karina Slots Pedersen, (tlf. 4171 5156 eller e-mail: kspe@kfst.dk) eller specialkonsulent Carina Hilt Jørgensen (tlf. 4171 5048 eller e-mail: chj@kfst.dk).

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.