Øvrige nyheder

Almindelig anmeldelse af Energinets erhvervelse af enekontrollen over NGF Nature Energy Distribution A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 14. marts 2018 modtaget en anmeldelse af Energinets erhvervelse af enekontrollen over NGF Nature Energy Distribution A/S.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

NGF Nature Energy Distribution A/S ejer og driver gasdistributionsnet inden for rammerne af naturgasforsyningsloven. NGF Nature Energy Distribution A/S’ gas-distributionsnet dækker Fyn.

Energinet er en selvstændig offentlig virksomhed, som ejes på statens vegne af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Energinet ejer og driver væsentlige dele af den danske energiinfrastruktur, herunder el- og gastransmissionsnettet. Endvidere ejer og driver Energinet gasdistributionsnettet i Syd- og Sønderjylland, Syd- og Vestsjælland samt enkelte ledningstrækninger på Fyn og i Københavnsområdet.

Styrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 23. marts 2018 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion Energinet/NGF

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos Maria Anna O. Markman, tlf. 4171 5199 eller e-mail mom@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.