Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Alipay (Hong Kong) Holding Limiteds erhvervelse af fælleskontrol med Telenor Microfinance Bank Limited

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til en forenklet anmeldelse af Alipay (Hong Kong) Holding Limiteds (”Alipay”) erhvervelse af fælleskontrol med Telenor Microfinance Bank Limited (”TMB”).

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol. Det betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

TMB udbyder mobilbankløsninger og digital finansiering, herunder mikrofinansiering, under brandet ”Easypaisa” i Pakistan. Telenor-koncernen udbyder endvidere mobiltelefoni og mobilt bredbånd i både Danmark (via Telenor A/S) og i Pakistan (via Telenor Pakistan (Private) Limited). TMB er på nuværende tidspunkt 99 pct. ejet og enekontrolleret af Telenor Pakistan B.V., der er ultimativt ejet og kontrolleret af Telenor ASA. Telenor ASA er kontrolleret af den norske stat, der ejer 53,94 pct. af aktiekapitalen i Telenor ASA.

Alipay er en del af den kinesiske Ant Financial-koncern, der opererer en platform for mobil- og onlinebetalingsløsninger i blandt andet Kina, Hong Kong, Singapore, Japan, USA og Canada. Alipays platform for mobilbetalinger blev introduceret i Danmark i oktober 2017, som en mulighed for danske detailhandlere for at stille en (yderligere) betalingsmåde til rådighed for kinesiske turister i Danmark. Betalingsplatformen er imidlertid ikke tilgængelig for danske forbrugere. Alipay kontrolleres af det kinesiske selskab, Ant Small and Micro Financial Services Group Co. Ltd, der ultimativt kontrolleres af Jack Ma.

Styrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest torsdag den 3. maj 2018 kl. 12:00.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion - Alipay/TMB

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Sanne Aaen, e-mail sea@kfst.dk, tlf.nr: 4171 5279.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.