Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af ATP, USS og GT Funds erhvervelse af fælleskontrol over Redexis Gas S.A. og Redexis Finance B.V.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af ATP, USS og GT Funds erhvervelse af fælleskontrol over Redexis Gas S.A. og Redexis Finance B.V.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) er et af Europas største offentlige pensionsselskaber.

Universities Superannuation Scheme Limited (USS) er et privat pensionsselskab for britiske universitetsansatte.

Guoxin Guotong Fund LLP (GT Fund) er en kinesisk investeringsfond.

Redexis Gas S.A. er en spansk distributør af naturgas. Redexis Gas Finance B.V. er ansvarlig for den generelle finansiering af Redexis Gas S.A.’s aktiviteter.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 9. maj 2018 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion - ATP, USS og GT Funds erhvervelse af fælleskontrol over Redexis Gas

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Trine Kærslund Bundsgaard, tlf. 4171 5312 eller e-mail tkb@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.