Øvrige nyheder

Udkast til forenklet anmeldelse af en selskabsretlig fusion mellem Ringkjøbing Landbobank A/S og Nordjyske Bank A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til en forenklet anmeldelse af en selskabsretlig fusion mellem Ringkjøbing Landbobank A/S (”Ringkjøbing Landbobank”) og Nordjyske Bank A/S (”Nordjyske Bank”) med Ringkjøbing Landbobank som det fortsættende selskab.

Fusionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol. Det betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og For-brugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Ringkjøbing Landbobank driver virksomhed som pengeinstitut med primære aktiviteter i Midt- og Vestjylland. Ringkjøbing Landbobank har 7 afdelinger i Midt- og Vestjylland og afdelinger i Aarhus, Vejle og Holte. Banken leverer traditionelle finansielle ydelser inden for privat, erhverv og investeringer.

Nordjyske Bank driver virksomhed som pengeinstitut med primære aktiviteter i Nordjylland. Nordjyske Bank har 22 afdelinger i Nordjylland og én afdeling i København. Banken leverer traditionelle finansielle ydelser inden for privat, erhverv og investeringer.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest torsdag den 24. maj 2018 kl. 12:00.

Bemærkninger sendes til:
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion – Ringkjøbing Landbobank/Nordjyske Bank

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Sanne Aaen, e-mail sea@kfst.dk, tlf.nr: 4171 5279.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.