Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co., Ltd. og Total Solar INTL SAS’ erhvervelse af fælleskontrol over Maxeon Solar Technologies, Pte. Ltd

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget udkast til forenklet anmeldelse af Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co., Ltd. og Total Solar INTL SAS’ erhvervelse af fælleskontrol over Maxeon Solar Technologies, Pte. Ltd.

Transaktionen udgør efter parternes opfattelse en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

SunPower Corporation (”SunPower”) er et børsnoteret selskab, hvor Total Solar INTL SAS (”TSI”) har en ejerandel på 55,66 pct. (senest opgjort pr. 31. december 2018). Den ultimative ejer af TSI og SunPower er Total SA (”Total”). Som led i en intern reorganisering opsplittes SunPower i to uafhængige og børsnoterede selskaber: SunPower og Maxeon Solar Technologies, Pte. Ltd. (”Maxeon”). SunPower er eneejer af Maxeon.

Den anmeldte fusion består i en samtidig erhvervelse af aktier i Maxeon fra det kinesiske selskab, Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co., Ltd. (”TZS”)’s side, hvilket vil resultere i, at TZS og TSI opnår fælles kontrol over Maxeon i konkurrenceretlig forstand.

Både TZS og TSI (gennem SunPower) er aktive inden for den fotovoltaiske sektor (produktion, udvikling og salg af solceller og solcellemoduler m.v.), men ingen af parterne har aktiviteter inden for denne sektor i Danmark.

På koncernniveau er Total aktiv i det meste af verden inden for områderne vedvarende energi og strømforsyning. I Danmark har Total primært aktiviteter inden for olieefterforskning og -produktion samt markedsføring og salg af olieprodukter, fx smøremiddel, asfalt, flybrændstof m.v.

Maxeon er etableret i Singapore og vil udvikle, producere, sælge, importere og eksportere produkter og ydelser relateret til solceller og solcellemoduler. Maxeon har visse aktiviteter i Danmark.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 19. februar 2020 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion Total/TZS/Maxeon

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos Martin Molter West, tlf. 4171 5206 eller e-mail: mmw@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.