Øvrige nyheder

Almindelig anmeldelse af Bunzl Holding Danmark A/S’ erhvervelse af enekontrol over ICM A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget udkast til en almindelig anmeldelse af Bunzl Holding Danmark A/S’ erhvervelse af enekontrol over ICM A/S.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, jf. konkurrencelovens § 12 a, stk. 1, nr. 2. Fusionen må derfor ikke gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

ICM er en dansk leverandør af udstyr til personlig beskyttelse, arbejdstøj samt varer og forbrugsmaterialer primært til beskyttelse af arbejdsmiljøet på industrielle arbejdspladser, herunder rengørings- og hygiejneprodukter.

ICM agerer både som grossist, der sælger produkter til detailleddet, og som forhandler, der sælger produkter til slutkunder. ICM’s slutkunder er primært industrielle virksomheder inden for byggebranchen, industriel fremstilling, pharma/biotech, shipping og offshore og energi. ICM producerer ikke selv produkter, men har private label-produkter i sit sortiment under de to brands BlueStar og ICM.

Bunzl er del af Bunzl-gruppen, der ultimativt er kontrolleret af Bunzl, plc. Bunzl er en one-stop-shopleverandør til grossister, detailhandlere og slutkunder inden for flere produktområder. Bunzl er primært aktiv inden for foodservice, detailhandel, sikkerhed, rengøring og hygiejne, retail og sundhed. Bunzl agerer både som grossist, der sælger produkter til detailleddet, og som forhandler, der sælger produkter til slutkunder.

ICM og Bunzl er dermed begge aktive inden for salg af udstyr til personlig beskyttelse, arbejdstøj, rengøringsprodukter og hygiejneprodukter.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest onsdag den 26. februar 2020 kl. 12.00.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion Bunzl/ICM

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos Jakob Knudsen, tlf. 4171 5229, e-mail jkn@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.