Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Equinor ASA’s erhvervelse af enekontrol over BeGreen Solar ApS gennem Equinor Solar Power AS

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af transaktionen, hvor Equinor ASA erhverver enekontrol over BeGreen Solar ApS, der skal overtage BeGreen A/S' forretning inden for udvikling af solcelleparkprojekter, gennem Equinor Solar Power AS.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

BeGreen Solar ApS er en nordisk solcelleparkudvikler og en del af Bregentved Koncernen, der er ultimativt ejet af Moltke familien. BeGreen Solar ApS er aktiv inden for udvikling, salg, opførelse og drift af photovoltaiske solcelleparker i Danmark, Sverige og Polen.

Equinor Solar Power AS er et 100 % indirekte ejet datterselskab til Equinor ASA, et norsk energiselskab, der er majoritetsejet af den Norske Stat. Equinor ASA er aktiv i hele verden inden for produktion af olie, gas, fornybar energi (herunder vindenergi og solenergi) og lavkarbon løsninger, herunder også efterforskning, udvikling, transport, forarbejdning og markedsføring.

Equinor ASA ejer Danske Commodities A/S, der er aktiv inden for fysisk og finansiel handel med energi, herunder elektricitet.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 23. december 2022, kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion Equinor/BeGreen

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Elisabeth Simonsen, tlf. 4171 5070 eller e-mail esi@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.