Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af AMAG Groups erhvervelse af fælleskontrol over Holo A/S sammen med Semler Gruppen

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til en forenklet anmeldelse af AMAG Group AG's ("AMAG") erhvervelse af fælleskontrol over Holo A/S ("Holo"). Holo er før transaktionen enekontrolleret af Semler Gruppen A/S ("Semler"), og Holo vil efter transaktionen være fælleskontrolleret af AMAG og Semler.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol. Det betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

AMAG driver virksomhed med import, distribution og salg og service af biler fra Volkswagen AG Group i Schweiz og Lichtenstein. AMAG er desuden aktiv inden for leasing, udlejning og salg af parkeringstilbud. AMAG’s har ikke aktiviteter uden for Schweiz og Lichtenstein.

Semlers forretningsområder omfatter blandt andet import og detailsalg af personbiler, lette erhvervskøretøjer samt motorcykler fra Volkswagen AG Group, udlejning af biler samt innovative mobilitetsløsninger. Semler sælger personbiler og lette erhvervskøretøjer af mærkerne Volkswagen Personbiler, Volkswagen Erhvervsbiler, ŠKODA, SEAT og Cupra gennem et autoriseret forhandlernetværk i Danmark, ligesom Semler har aktiviteter inden for salg af landbrugsmaskiner samt reparation og vedligeholdelse heraf.

Holo implementerer, integrerer og er operatør af førerløse mobilitetsydelser i Norden. Holo har aktiviteter inden for projektstyring og eksekvering af førerløse mobilitetsydelser, herunder planlægning, implementering og monitorering af mobilitetsydelser baseret på droner, biler, passagertransport og fragtløsninger.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest fredag den 17. februar 2023 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:
Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail cenk@kfst.dk 

Mrk.: Fusion Semler/AMAG/Holo

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Sinan Cenk Øzcan, tlf. 4171 5146 eller e-mail cenk@kfst.dk

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.